หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

การออกกำลังกายนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ควรหาเวลาว่างออกกำลังกายให้ประจำทุกวันไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดก็ตาม ได้มีการวิจัยเกี่ยวกับการออกกำลังกายค้นพบว่าควรต้องมีการออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอเพราะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงการใช้ชีวิตในปัจจุบันซึ่งการออกกำลังกายนั้นจะมีผลที่ดีตามมาแน่นอน เช่น แน่นอนว่าการออกกำลังกายนั้นจะช่วยให้มีร่างกายที่แข็งแรงอยู่เสมอ ระบบการทำงานภายในร่างกายทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ระบบการทำงานของปอด ระบบการเต้นของหัวใจ รวมถึงการที่มีสุขภาพจิตที่ดีตามมาด้วย ซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิต้านทานเป็นอย่างดี โดยให้การดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันมีคุณภาพ ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ

สำหรับบุคคลที่ชื่อชอบการออกกำลังกายอยู่แล้วให้ปฏิบัติต่อไปเพื่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง แต่ในทางกลับกันเมื่อท่านไม่ชื่อชอบการออกกำลังกายเลยและอยู่ในช่วงของวัยชราแล้วควรไปพบแพทย์เพื่อหาโรคประจำตัวหรือโรคร้ายอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อการออกกำลังกาย และถ้าอยากออกกำลังกายอยู่ควรหาชนิดกีฬาหรือท่าทางในการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยของตนเองและความสามารถของร่างกายด้วย ซึ่งจะทำให้ไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายในระหว่างการออกกำลังกาย

คำแนะนำในการออกกำลังกายว่าจะต้องมีการออกกำลังกายมากน้อยเพียงใด ให้จับบริเวณชีพจรของตนเองว่ามีอัตราการเต้นที่เร็วเกินไปหรือไม่ และการเต้นของหัวใจมีความผิดปกติหรือไม่ ถ้าเกิดพิจารณาตนเองแล้วพบควรหยุดการออกกำลังกายครั้งนั้นทันทีและหาวิธีการออกกำลังกายที่ไม่หนักจนเกินไปมาปฏิบัติ